BIOTECH HEIGHTS

– Lunds nya innovationsmiljö för
bioprocessteknik

Nu öppnar Biotech Heights, en innovationsmiljö för uppskalning av framtidens livsmedel och biomaterial, på Kemicentrum i Lund.

På Biotech Heights kommer det att finnas tillgång till världsledande laboratorium, utrustning och infrastruktur från labb till industriell skala – och samarbeten mellan organisationer från näringsliv och akademi.

Biotech Heights har redan tillgång till 1 400 kvadratmeter tillåtande lokaler för laborationer och uppskalning. Platsen kommer i framtiden att innehålla lokaler för både möten och verkstad, och ska utvecklas till en trygg plats för experimenterande – men också en plats för framtida investeringar och nystartade bolag.

En tydlig satsning

Lunds universitet har en tydlig satsning inom detta forskningsområde kring utveckling av skalbar bioteknik, vilket vi ser som ett viktigt verktyg för att bygga ett mer hållbart samhälle. Det är dock inte möjligt utan relevanta industripartner som Tetra Pak. Genom att föra samman experter och infrastruktur kan vi leda utvecklingen och driva positiv förändring i mycket större skala.”, säger Annika Olsson, Rektor för LTH vid Lunds universitet.

Samarbete mellan näringsliv och akademi

Grundarna till Biotech Heights är Tetra Pak och Lunds universitet, och målet är att utveckla bioprocessteknikens potential att tillgodose behovet av hållbar livsmedels- och materialproduktion. Genom att sammansvetsa Tetra Paks marknadsledande expertis inom livsmedelsbearbetning med Lunds universitet, rankat som topp 100 bland världens universitet, stärks regionen som centrum för banbrytande livsmedelsinnovationer. Framöver hoppas vi på många fler organisationer in i samarbetet!

Varför forska inom bioprocessteknik?

Idag kommer mer än en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen från hur vi producerar, bearbetar och förpackar livsmedel. Med en snabbt växande global befolkning och begränsad odlingsbar jordbruksmark kommer innovation inom alternativa livsmedelskällor att vara avgörande i framtiden. Det finns stora möjligheter att utveckla bioprocessteknik inom livsmedelsproduktion och produktion av framtidens material. I Biotech Heights vill vi öka volymerna och sänka kostnaderna för avancerad bioprocessteknik och kunna lägga grunden för nya affärer för ett hållbart samhälle.

Josefin Ahlqvist

+46 76 024 78 98
josefin.ahlqvist@fsi.lu.se

LENA DE MARÉ

+46 73 336 59 75
lena.demare@tetrapak.com

Ida Svensson

+46 73 336 42 61
ida.svensson@tetrapak.com

Emma Nordell

+46 70 387 47 82
Emma.nordell@fsi.lu.se

vinnova_green_finansiering_rgb
Scroll to Top